Постаменты

Постамент S660

Код продукта Цена, руб. Наличие Кол-во, шт
Постамент 14см S660E 1 076 руб. 12
Постамент 18см S660D 1 130 руб. 201
Постамент 21см S660C 1 166 руб. 107
Постамент 25см S660B 1 329 руб. 141
Постамент 28см S660A 1 467 руб. 162

Постамент 9020

Код продукта Цена, руб. Наличие Кол-во, шт
Постамент 20см 9020C 568 руб. 471
Постамент 21см 9020B 649 руб. 354
Постамент 24см 9020A 866 руб. 273

Постамент 7075

Код продукта Цена, руб. Наличие Кол-во, шт
Постамент-кубок 7075B (18см) 466 руб. 39
Постамент-кубок 7075C (17см) 454 руб. 6

Постамент 9040

Код продукта Цена, руб. Наличие Кол-во, шт
Постамент Ника 24.5см 9040B 323 руб. 12
Постамент Ника 27,5см 9040A 356 руб. 8

Постамент S680

Код продукта Цена, руб. Наличие Кол-во, шт
Постамент S680A 12см 376 руб. 132
Постамент S680B 11см 334 руб. 127

Постамент S610

Код продукта Цена, руб. Наличие Кол-во, шт
Постамент S610A 27,5см 877 руб. 21
Постамент S610B 26см 773 руб. 1

Постамент S620

Код продукта Цена, руб. Наличие Кол-во, шт
Постамент S620A 10,5см 313 руб. 40
Постамент S620B 9см 282 руб. 2

Постамент S630

Код продукта Цена, руб. Наличие Кол-во, шт
Постамент S630B 21,5см 564 руб. 3